Cestovní pojištění

Komplexní balíček pojištění A30 pojišťovny Union - nové podmínky od 1.1.2021 (navýšení výše limitů poj. krytí a navýšení ceny pojistného) - podrobnosti níže. Pokud jste si pojištění A30 objednali před 31.12.2020 vše platí, jak bylo objednáno - více informací
Od 1.1.2021 v nabídce komplexní balíček A30 PANDEMIC pojišťovny Union - zahrnuje vše z balíčku pojištění A30 + navíc pojištění karantény a pojištění kryjící vycestování i do rizikových zemí dle MZV - více informací A30 PANDEMIC

Průvodce cestovním pojištěním / Rozsah pojištění balíček A30 / Všeobecné pojistné podmínky

pojištění A30 (TURISTA, EVROPA) zahrnuje:

 • pojištění zrušení objednaných služeb, tj. STORNO zájezdu (80 % stornopoplatku, max. 30.000,-Kč/osoba)*
 • pojištění léčebných výloh v zahraničí (limit pojistného plnění 8.000.000,-Kč) - zahrnuje i léčebné výlohy v souvislosti s COVID-19, ale pouze v nerizikových zemích dle MZV, tzn. zelená a oranžová barva dle semaforu MZV
 • asistenční služby v zahraničí 24 hod denně (bez limitu)
 • pojištění zavazadel (celkem max. 18.000,-Kč, max. však 9.000,-Kč/1 věc, spoluúčast 500,-Kč)
 • pojištění odpovědnosti (újma způsobená člověku na zdraví a při usmrcení 2.500.000,-Kč, škoda na věci 1.000.000,-Kč)
 • úrazové pojištění (trvalé následky úrazu 360.000,-Kč, smrt v důsledku úrazu 180.000,-Kč)
 • další doplňková pojištění (pojištění nevydařené dovolené, pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu, pojištění doprovodu, pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb, pojištění opožděného nástupu na zájezd, pojištění nákladů na techn. pomoc při záchranné akci)
 • kryje pojistné události v souvislosti s COVID-19 jen v nerizikových zemích, tzn. na semafonu MZV zelená a oranžová barva!
  *V případě zrušení zájezdu účastníkem z důvodu pozitivního testu na COVID-19 je nutné k uznání pojistné události doložit Potvrzení o pracovní neschopnosti z důvodu onemocnění COVID-19

PROČ POJIŠTĚNÍ A30?

 • bez omezení věku pojištěného
 • bez ohledu na státní příslušnost pojištěného
 • zahrnuje provozování rekreační cyklistiky po běžných cestách
 • vztahuje na pojištění léčebných výloh v zahraničí také v případě teroristického útoku
 • asistenční služba 24 hodin denně a v českém jazyce

Sazba pojištění A30 TURISTA

 • Dospělá osoba - 45 Kč/den = 450 Kč za 10denní zájezd
 • Dítě do 15 let - 30 Kč/den = 300 Kč za 10denní zájezd

Objednávka pojištění

Pojištění si objednejte nejlépe s objednáním zájezdu prostřednictvím objednávkového formuláře na webu.
V případě zájmu o pojištění až po odeslání objednávky, zašlete email na: pojisteni@agmtravel.cz.
Toto pojištění lze sjednat pouze do termínu úhrady I. zálohy! Po úhradě I. zálohy již není možné pojištění zajistit.

Dokumenty k pojištění Vám zašleme cca týden před odjezdem.

Oznámení škodní události

V případě vzniku škodní události postupujte následujícím způsobem:

 • Oznamte neprodleně informací o škodní události CK
 • Vyplňte formulář dle druhu škodní události
 • Zašlete formulář k dovyplnění do CK (formulář Vám bude obratem zaslán zpět)
 • Podepište a dodejte potřebné přílohy

Formuláře ke stažení

Kontakt na pojišťovnu UNION

Oficiální kontakt: Union poisťovňa, a.s., IČO: 31322051, oficiální sídlo: Karadžičova 10, SK-813 60 Bratislava, Slovenská republika, www.unionpojistovna.cz, union@unionpojistovna.cz, tel. 844 111 211
Adresa pro odesílání formulářů: Union pojišťovna, a.s., Španělská 2, 120 00 - Praha 2 Vinohrady 

Kontakt na CK agm travel

Email: pojisteni@agmtravel.cz, tel.: +420 728 484 253