Pravidla chování na lodi

 1. Cestující na lodi jsou povinni řídit se pokyny kapitána, který odpovídá za bezpečnost cestujících a posádky
 2. Z důvodů evidence cestujících (lodní kniha) je nutné předložit po nalodění kapitánovi cestovní doklady
 3. Záchranné vesty jsou umístěny v kajutách, záchranný člun je na zádi
 4. Respektujte dobu podávání jídla, na lodi nekonzumujte vlastní nápoje
 5. Windsurfing, potápění, plavání a skákání z lodě provozujete na vlastní riziko, nevzdalujte se daleko od lodě
 6. Šetřete vodou a elektrickým proudem
 7. Respektujte od půlnoci noční klid
 8. Pokud způsobíte na lodi jakoukoliv škodu (viz Všeobecné obchodní podmínky), řešte ihned se zástupcem AGM TRAVEL, který věc projedná s kapitánem a sdělí Vám závěr
 9.  Před odjezdem na loď si nechte zkontrolovat technický stav Vašeho kola a zajistěte základní věci potřebné k jeho opravě. 
 10. Veškerou údržbu kol (vč. mazání atd.) prosím provádějte mimo loď, dopravu ekol hlaste předem (příplatek 1.300,-Kč), baterii vyjměte před zvedáním kola na palubu
 11. Žádáme klienty, aby Wi-Fi na lodi nevyužívali ke stahování/nahrávání fotek a videí. Internet slouží především pro vyřízení emailů a při stahování fotek apod. dochází k jeho výraznému zpomalení a před koncem měsíce dokonce k vyčerpání dat. Fotky prosím stahujte v kavárnách.
 12. Je zakázáno:
 • opouštět loď v den nalodění po ubytování před vyplutím
 • kouřit v kajutách
 • koupat se, pokud je motor v chodu
 • šplhat po stěžních
 • házet do moře odpadky a do toalet
 • pohybovat se po palubě během bouře
 • nosit vybavení kajut (vč. pokrývek) mimo kajutu
 • chodit v salónu v mokrých plavkách a v cykl. botách s “kufry“

UPOZORNĚNÍ PRO CYKLISTY: na kole buďte opatrní, hlavně za provozu a při sjezdech, úrazy vždy šetří Policie, pokuta až 200 €. Přípustná hladina alkoholu je 0,0 ‰! Zdůrazňujeme nutnost nošení helmy atd. viz oddíl Odpovědnost účastníků zájezdu SoZ. Na kolo si s sebou berte vždy Kartu zdravotní pojišťovny / Kartu a Doklad o uzavření cestovního pojištění.

Kapitán, celá posádka a průvodce/zástupce AGM TRAVEL jsou Vám k dispozici pro jakýkoliv dotaz, stížnost či reklamaci.
Vynasnažíme se, aby byl Váš pobyt na lodi co nejpříjemnější!