Pravidla chování na lodi

 1. Cestující na lodi jsou povinni řídit se pokyny kapitána, který odpovídá za bezpečnost cestujících a posádky
 2. Z důvodů evidence cestujících (lodní kniha) je nutno předložit po nalodění kapitánovi cestovní doklady
 3. Záchranné pásy jsou umístěny pod sedadly lavic v salónu a na kajutách
 4. Respektuje dobu podávání jídla, na lodi nekonzumujte vlastní nápoje
 5. Windsurfing, potápění, plavání a skákání z lodě provozujete na vlastní riziko, nevzdalujte se daleko od lodě
 6. Šetřete vodou a elektrickým proudem
 7. Respektujte od 23:59 noční klid
 8. Pokud způsobíte na lodi jakoukoliv škodu (viz Všeobecné obchodní podmínky), řešte ihned s delegátem, který věc projedná s kapitám a sdělám Vám závěr
 9. Veškerou údržbu kol (vč. mazání atd.) prosím provádějte mimo loď, dopravu ekol hlaste předem (příplatek 900,-Kč), baterii vyjměte před zvedáním kola na palubu.
 10. Žádáme klienty, aby WiFi na lodi nevyužívali ke stahování/nahrávání fotek a videí. Internet slouží především pro vyřízení emailů a při stahování fotek apod. dochází k jeho výraznému zpomalení a před koncem měsíce dokonce k vyčerpání dat. Fotky prosím stahujte v kavárnách.
 11. Je zakázáno:
 • kouřit v kajutách
 • koupat se, pokud je motor v chodu
 • šplhat po stěžních
 • házet do moře odpadky
 • pohybovat se po palubě během bouře
 • nosit vybavení kajut (vč. pokrývek) mimo kajutu
 • chodit v salonu v mokrých plavkách a v cykl. botách s “kufry“

Kapitán vítá příspěvky pro posádku za manipulaci s koly (kasička v salónu).

POZOR: množí se pády, buďte opatrní, hlavně za provozu a při sjezdech, úrazy vždy šetří POLICIE, pokuty 500-1.500 kuna. Přípustná hladina alkoholu je 0,0 ‰! Zdůrazňujeme nutnost nošení helmy atd. viz Smlouva o zájezdu. Na kolo si s sebou berte vždy Kartu zdravotní pojišťovny / Kartu a Doklad o uzavření cestovního pojištění.

Kapitán, celá posádka a delegát AGM TRAVEL jsou Vám k dispozici pro jakýkoliv dotaz, stížnost či reklamaci.
Vynasnažíme se, aby byl Váš pobyt na lodi co nejpříjemnější!