Jak se přihlásit na zájezd

1. OBJEDNÁVKA
2. SMLOUVA O ZÁJEZDU A VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
3. CENA, SLEVY A PŘÍPLATKY
4. ZÁLOHY
5. DOPLATEK
6. ZPŮSOB PLACENÍ
7. POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH A STORNOPOPLATKU
8. POJIŠTĚNÍ CK PROTI ÚPADKU
9. ODBAVENÍ

1. Objednávka

Vyplňte následujícím postupem objednávkový formulář na webu: klikněte v horním menu na Zájezdy, pak si vyberte Zájezd a klikněte na červené tlačítko Objednat zájezd. Vyplňte objednávkový formulář a pečlivě ho prostudujte vč. Informací k zájezdu o právech zákazníka / Zpracování osobních údajů / Všeobecných obchodních podmínek a v závěru klikněte na Odeslat objednávku. Požadavek na místo nástupu do busu vč. kola uveďte v poznámce. Případně využijte kontaktní formulář nebo zatelefonujte (nutno poté potvrdit emailem). Po odeslání objednávky uvidíte text potvrzující odeslání a obdržíte potvrzující SMS. O stavu objednávky Vás budeme informovat!

Vystavení faktury (příspěvek na dovolenou) - pokud chcete uhradit část či celou cenu zájezdu na fakturu, zaškrtněte tuto možnost v objednávkovém formuláři, kde se Vám otevřou pole pro doplnění fakturačních údajů. Do poznámky uveďte požadovaný text na faktuře a částku. V případě že proplacení faktury bude delší než týden, požadujeme rezervační zálohu 4.000,-Kč/osoba, kterou Vám po proplacení faktury vrátíme. Pokud po proplacení faktury klient zájezd zruší, vracíme peníze zaměstnavateli.

2. Smlouva o zájezdu a všeobecné obchodní podmíny - uzavření smlovy o zájezdu

Na základě objednávky obdržíte potvrzení / zamítnutí rezervace vč. Smlouvy o zájezdu (dále také jako SoZ) a pokynů k úhradě zálohy. Pokud neobdržíte potvrzení / zamítnutí rezervace do 5 dnů od objednání, překontrolujte došlou poštu i ve spamové schránce.
Smlouvu o zájezdu vč. Všeobecných obchodních podmínek pečlivě prostudujte a elektronicky podepište, tj.: klikněte na konci otevřeného náhledu SoZ na zelené tlačítko Podepsat smlouvu. Tím je Smlouva o zájezdu z Vaší strany potvrzena. SoZ se bude automaticky doplňovat o došlé platby. Po každé platbě Vám zašleme e-mail s odkazem na náhled SoZ. Tyto emaily si prosím uschovejte, kdykoliv se budete chtít podívat do své SoZ, můžete použít odkaz v e-mailech.
Jestliže zastupujete další klienty a Smlouvu o zájezdu uzavíráte jejich jménem, přebíráte zodpovědnost za předání potřebných informací i za dodržení podmínek zaplacení zájezdu. Nezletilým přihlášku podepisuje jejich zákonný zástupce.
PODEPSANOU (ODSOUHLASENOU) SMLOUVU O ZÁJEZDU MŮŽEME AKCEPTOVAT POUZE S ÚHRADOU ZÁLOHY NEBO S PŘILOŽENÝM DOKLADEM O JEJÍM ZAPLACENÍ. Úhradou zálohy jste zařazeni do objednaného zájezdu. Jako doklad Vám zašleme e-mailem potvrzení o úhradě spolu s náhledem SoZ.
Po úhradě doplatku Vám zašleme e-mailem námi potvrzenou Smlouvu o zájezdu ve formátu PDF. Tuto smlouvou si vytiskněte jako doklad, kterým se případně prokážete při nástupu do autobusu nebo na loď. Nedílnou součástí Smlouvy o zájezdu jsou Všeobecné obchodní podmínky, které upravují vzájemný vztah a právní poměr mezi zákazníkem - účastníkem zájezdu a CK - pořadatel zájezdu.

3. Cena, slevy a příplatky

V katalogu zájezdů jsou uvedeny základní ceny, od kterých se odečítají slevy nebo ke kterým se přičítají příplatky.
Slevu na dítě do 12 let a slevu za 3. osobu ve 3lůžk. kajutě nelze sčítat.
Nabídka ubytování na jednom lůžku ve dvoulůžkové kajutě s doplatkem je velmi omezena.

4. Zálohy

Zároveň s odsouhlasením (podpisem) Smlouvy o zájezdu je třeba zaplatit I. zálohu 4.000,-Kč/osoba, resp. 150,-€/osoba, 4 měsíce před naloděním II. zálohu 8.000,-Kč/osoba, resp. 300,-€/osoba, pokud není stanoveno jinak a 40 dnů před naloděním doplatek. V případě že do odjezdu zbývá méně než 4 měsíce, záloha činí 12.000,-Kč/osoba, resp. 450,-€/osoba. V případě že do odjezdu zbývá 40 dnů a méně, platí se plná cena zájezdu hned při uzavření Smlouvy o zájezdu. O všech platbách a pokynech budete upozorněni e-mailem v dostatečném časovém předstihu. V případě že budete požadovat fakturu (máte příspěvek zaměstnavatele), dejte nám včas vědět.

5. Doplatek

Doplatek ceny zájezdu je třeba uhradit tak, aby CK obdržela úhradu nejpozději 40 dnů před odjezdem. POZOR! Pokud od Vás nebudeme mít plnou cenu uhrazenou 40 dní před odjezdem, ztrácíte nárok na místo v zájezdu a můžeme Vás v případě nouze o místa nahradit dalšími zájemci. Nezaplacení doplatku však nenahrazuje z Vaší strany informaci o zrušení Vaší účasti na zájezdu, pokud byste tak chtěli učinit.

6. Způsob placení

Platit můžete:

  • v hotovosti v bance (pokladní složenkou na náš účet viz Smlouva o zájezdu)
  • bankovním převodem (na náš účet viz Smlouva o zájezdu)

Při úhradě prosím uveďte jako variabilní symbol číslo zájezdu a do zprávy pro příjemce napište své jméno a příjmení.
Upozorňujeme Vás, že zaplacením zálohy nebo doplatku se rozumí den, kdy Vaše platby naběhnou na účet CK.

Bankovní spojení pro platby v CZK:
KB, číslo CZK účtu: 19 - 9130480277/0100
Bankovní spojení pro platby v EUR: ČSOB, číslo EUR účtu: 166736536/0300 (pro úhrady mimo ČR)
IBAN: CZ73 0300 0000 0001 6673 6536
BIC: CEKOCZPP

7. Pojištění léčebných výloh v zahraničí a stornopoplatkU

V ceně zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění. Cestovní pojištění vč. storna zájezdu Vám můžeme zajistit. Nabízíme komplexní balíček pojištění vč. storna zájezdu pojišťovny UNION. Pojištění si objednejte spolu s objednáním zájezdu prostřednictvím objednávkového formuláře na webu. Více o cestovním pojištění.

8. POVINNÉ SMLUVNÍ Pojištění CK

AGM TRAVEL je proti úpadku pojištěna u pojišťovny UNION – více o pojištění proti úpadku vč. aktuální Garanční listiny a Pojistky.
Přehled CK pojištěných u společnosti UNION.

9. Odbavení

Nejpozději 7 dní před odjezdem obdržíte tzv.: odbavení, tj. upřesnění času odjezdu (mění se dle sezóny a hustoty provozu) a další informace k dopravě. Pokud uvedený e-mail neobdržíte do 7 dnů před odjezdem, kontaktujte nás. Všechny zájezdy odjíždí z Hradce Králové do Prahy a nástupní stanice jsou Písek, České Budějovice, nebo Brno, Mikulov. Autobus odjíždí pouze jedním z uvedených směrů, proto je nutno dopravu upřesnit předem! Podrobnosti - doprava autobusem.