Povinné pojištění cestovní kanceláře

Cestovní kancelář AGM TRAVEL spol. s r.o. je povinna po celou dobu své činnosti mít ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 159/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uzavřenou pojistnou smlouvu, na jejímž základě vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodů svého úpadku:

  • neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu
  • nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil
  • nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části.

K předané Smlouvě o zájezdu a Všeobecným obchodním podmínkám je CK povinna předložit zákazníkovi doklad o pojištění CK proti úpadku, informace pro klienty CK (viz níže Pojistka a Garanční list) a hlášení pojistné události. Tento doklad je platný pouze ve spojení s potvrzením o úhradě ceny zájezdu/zálohy.

Cestovní kancelář AGM TRAVEL spol. s r.o. je pojištěna na rok 2024 proti úpadku u společnosti UNION.

Koncesní listina, Pojistka 2024 a Garanční list 2024

Kontakt na pojišťovnu:
Union poisťovňa, a.s., IČO: 31 322 051, oficiální sídlo: Karadžičova 10, SK-813 60 Bratislava, Slovenská republika
Sídlo pobočky pro Českou republiku: Španělská 2, 120 00 - Praha 2 Vinohrady, www.unionpojistovna.cz, union@unionpojistovna.cz, tel.: +420 844 111 211