Doprava autem

Vlastní doprava je možná jen po předchozí domluvě a musí být uvedena ve Smlouvě o zájezdu!

Pokud cestujete do Chorvatska autem, je nutné mít tyto doklady:

  • cestovní pasobčanský průkaz s minimální platností 1 měsíc po nástupu cesty (vydaný od 2. pol. roku 2000 se strojově čitelnou zónou)
  • řidičský průkaz
  • technický průkaz 
  • "zelená" karta

Vozidlo musí být viditelně označeno mezinárodní poznávací značkou CZ. Pokud máte vozidlo půjčené, musíte mít notářsky ověřené potvrzení o užívání vozidla (vehicle´s confirmation of using) a to nejlépe v chorvatštině, stačí i anglická verze. V potvrzení musí být osobní data majitele vozidla (jméno a příjmení, datum narození, adresa), data vozidla (typ, RZ, VIN) a Vaše osobní data (jméno a příjmení, datum narození, adresa a číslo pasu).

Nejvyužívanější trasa vede přes Rakousko, Slovinsko až do Chorvatska, a je nutné počítat s poplatky. V Rakousku a Slovinsku musíte mít zakoupenou dálniční známku a v Chorvatsku se platí mýtné - cena mýtného. Další možná cesta je přes Slovensko a Maďarsko. 

V červenci 2022 vstoupil v platnost nový Zákon o bezpečnosti silničního provozu, který zavádí např. zvýšení pokuty za překročení rychlosti. Více v článku Změny v chorvatském Zákoně o bezpečnosti silničního provozu

Dopravní předpisy a pravidla: Chorvatsko / Slovinsko / Rakousko / Slovensko / Maďarsko.