Cyklomapy

Jak se orientovat při cyklovýletech na ostrovech?

Všichni klienti naší CK dostanou pro snazší orientaci cyklomapy, které každoročně aktualizujeme o nově objevené cesty a zajímavosti na trase. Mapy jsou k dispozici jak v klasické papírové podobě, tak v elektronické formě. Doporučujeme, abyste si první den uložili telefonní číslo na Vašeho průvodce (číslo je vyvěšeno v lodním salónu na tabuli). Průvodce s Vámi cestuje každý den na kole, většinou jede s nejpočetnější skupinou.

Papírové mapy

V sobotu po nalodění při první přeplavbě se scházíme na zadní palubě, kde průvodce představí pravidla chování na lodi a rozdá papírové mapy. Jedná se o soubor několika barevných map obsahující vrstevnice, výškové kóty, kilometráž, zajímavosti a hlavní body trasy, i alternativy. Každé ráno po snídani průvodce podrobně vysvětlí cyklotrasy na daný den, informuje o zajímavostech na trase, o možnostech občerstvení apod. a vy si vámi vybranou trasu vyznačíte do cyklomapy.

Mapy.cz

Ve středu před odjezdem na zájezd všichni účastníci, kteří poskytli své telefonní číslo, obdrží SMS s odkazem na mapy.cz s cyklotrasou na první den (sobotní odpoledne). Doporučujeme, abyste si ještě doma stáhli aplikaci mapy.cz od seznamu. Abyste si mohli ukládat námi připravené trasy do vašich telefonů či do vámi používaného navigačního systému, je nutné se přihlásit do aplikace, a to buď svým e-mailem na seznam.cz, případně založit nový účet, kde se následně přihlásíte přes vlastní e-mail na gmail.com, centrum.cz apod. Cyklotrasy budeme postupně doplňovat dle aktuální situace do původního odkazu (nebudou Vám chodit žádné další SMS). Vždy večer bude v odkazu vložena cyklotrasa/y na následující den, a to po schůzce kapitána a průvodce, kteří dle aktuální situace rozhodují o dodržení plavební trasy.

V posledních letech dochází k ohromnému nárůstu počtu lodí, avšak kapacita přístavů zůstává stejná. Chorvatsko objevili cestovatelé z USA, Austrálie a UK. Pro zámožnější klientelu se staví velké luxusní lodě, které zabírají podstatně více místa než tradiční lodě. Náš program, který je připraven pro cyklisty, musíme upravovat i dle aktuální situace naplnění přístavů. Jelikož není možné elektrokola převážet na loď pomocí člunu (v případě zakotvení lodě u mola na 3., 4. místě atd.) je potřeba, aby naše loď stála v přístavu jako první v pořadí, aby posádka mohla bezpečně naložit/vyložit všechna kola.

Vzhledem k výše uvedeným důvodům nezasíláme cyklotrasy na celý týden dopředu, ale vždy den předem je dle aktuální situace doplníme do odkazu na mapy.cz. Děkujeme za pochopení.

WhatsAPP skupina

Před odjezdem průvodce založí také WhatsApp skupinu, ve které bude možné sdílet aktuální info z cyklotrasy, případně zajímavé záběry z cest.