Pojištění A30

Pojištění sjednané od 1.12.2023 - NOVÁ SAZBA PRO SENIORY 70 A VÍCE LET
Brožura Cestovní pojištění pro účastníky zájezdů / Rozsah pojištění balíček A30 / Všeobecné pojistné podmínky

Pojištění sjednané do 30.11.2023 - BEZE ZMĚNY
Brožura Cestovní pojištění pro účastníky zájezdů / Rozsah pojištění balíček A30 / Všeobecné pojistné podmínky

pojištění A30 (TURISTA, EVROPA) zahrnuje

 • pojištění zrušení objednaných služeb, tj. STORNO zájezdu (80 % stornopoplatku, max. 30.000,-Kč/osoba)
 • pojištění léčebných výloh v zahraničí (limit pojistného plnění 8.000.000,-Kč, výlohy v souvislosti s COVID-19 max. 1.000.000,-Kč) - zahrnuje i léčebné výlohy v souvislosti s COVID-19
 • asistenční služby v zahraničí 24 hod denně
 • pojištění odpovědnosti (újma způsobená člověku na zdraví a při usmrcení 2.500.000,-Kč, škoda na věci 1.000.000,-Kč)
 • úrazové pojištění (trvalé následky úrazu 360.000,-Kč, smrt v důsledku úrazu 180.000,-Kč)
 • další doplňková pojištění (pojištění zavazadel, pojištění nevydařené dovolené, pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu, pojištění doprovodu, pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb, pojištění opožděného nástupu na zájezd a další)

PROČ POJIŠTĚNÍ A30?

 • bez ohledu na státní příslušnost pojištěného
 • zahrnuje provozování rekreační cyklistiky po běžných cestách
 • vztahuje na pojištění léčebných výloh v zahraničí také v případě teroristického útoku
 • asistenční služba 24 hodin denně a v českém/slovenském jazyce

pojištění sjednané od 01.12.2023 - NOVÁ SAZBA PRO SENIORY 70 A VÍCE LET
Sazba pojištění A30 TURISTA EVROPA

 • Senior (70 let a více) - 85 Kč/den = 850 Kč/zájezd
 • Dospělá osoba (15-69 let) - 50 Kč/den = 500 Kč/zájezd
 • Dítě do 15 let - 35 Kč/den = 350 Kč/zájezd