Pojištění A30

Cestovní pojištění pro účastníky zájezdů / Rozsah pojištění balíček A30 / Všeobecné pojistné podmínky

pojištění A30 (TURISTA, EVROPA) zahrnuje

 • pojištění zrušení objednaných služeb, tj. STORNO zájezdu (80 % stornopoplatku, max. 30.000,-Kč/osoba)*
 • pojištění léčebných výloh v zahraničí (limit pojistného plnění 8.000.000,-Kč, výlohy v souvislosti s COVID-19 max. 1.000.000,-Kč) - zahrnuje i léčebné výlohy v souvislosti s COVID-19, ale pouze v nerizikových zemích dle MZV, tzn. zelená a oranžová barva dle semaforu MZV
 • asistenční služby v zahraničí 24 hod denně
 • pojištění odpovědnosti (újma způsobená člověku na zdraví a při usmrcení 2.500.000,-Kč, škoda na věci 1.000.000,-Kč)
 • úrazové pojištění (trvalé následky úrazu 360.000,-Kč, smrt v důsledku úrazu 180.000,-Kč)
 • další doplňková pojištění (pojištění zavazadel, pojištění nevydařené dovolené, pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu, pojištění doprovodu, pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb, pojištění opožděného nástupu na zájezd a další)

*V případě zrušení zájezdu účastníkem z důvodu pozitivního testu na COVID-19 je nutné k uznání pojistné události doložit Potvrzení o pracovní neschopnosti z důvodu onemocnění COVID-19

PROČ POJIŠTĚNÍ A30?

 • bez omezení věku pojištěného
 • bez ohledu na státní příslušnost pojištěného
 • zahrnuje provozování rekreační cyklistiky po běžných cestách
 • vztahuje na pojištění léčebných výloh v zahraničí také v případě teroristického útoku
 • asistenční služba 24 hodin denně a v českém jazyce

Sazba pojištění A30 TURISTA

 • Dospělá osoba - 45 Kč/den = 450 Kč za 10denní zájezd
 • Dítě do 15 let - 30 Kč/den = 300 Kč za 10denní zájezd