Pojištění A30 PANDEMIC

Pojištění sjednané od 1.12.2023 - NOVÁ SAZBA PRO SENIORY 70 A VÍCE LET
Brožura Cestovní pojištění pro účastníky zájezdů / Rozsah pojištění balíček PANDEMIC / Všeobecné pojistné podmínky

Pojištění sjednané do 30.11.2023 - BEZE ZMĚNY
Brožura Cestovní pojištění pro účastníky zájezdů / Rozsah pojištění balíček PANDEMIC / Všeobecné pojistné podmínky

pojištění A30 PANDEMIC (TURISTA, EVROPA) zahrnuje

 • pojištění zrušení objednaných služeb, tj. STORNO zájezdu (80 % stornopoplatku, max. 30.000,-Kč/osoba) - také z důvodu karantény pojištěného v ČR
 • pojištění léčebných výloh v zahraničí (limit pojistného plnění 8.000.000,-Kč, výlohy v souvislosti s COVID-19 max. 1.000.000,-Kč) - zahrnuje i léčebné výlohy v souvislosti s COVID-19 i v rizikových zemích (pokud by MZV ČR znovu zavedlo cestovatelský semafor)
 • pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu (8.000,-Kč/osoba, max. 32.000,-Kč) - nezbytné náklady na dopravu pojištěného zpět z Chorvatska do ČR z důvodu karantény pojištěného
 • asistenční služby v zahraničí 24 hod denně
 • pojištění zavazadel (celkem max. 18.000,-Kč, max. však 9.000,-Kč/1 věc, spoluúčast 500,-Kč)
 • pojištění odpovědnosti (újma způsobená člověku na zdraví a při usmrcení 2.500.000,-Kč, škoda na věci 1.000.000,-Kč)
 • úrazové pojištění (trvalé následky úrazu 360.000,-Kč, smrt v důsledku úrazu 180.000,-Kč)
 • další doplňková pojištění (pojištění zavazadel, pojištění nevydařené dovolené, pojištění doprovodu, pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb, pojištění opožděného nástupu na zájezd a další)

PROČ POJIŠTĚNÍ A30 PANDEMIC?

 • bez ohledu na státní příslušnost pojištěného
 • zahrnuje provozování rekreační cyklistiky po běžných cestách
 • vztahuje na pojištění léčebných výloh v zahraničí také v případě teroristického útoku
 • asistenční služba 24 hodin denně a v českém/slovenském jazyce

pojištění sjednané od 01.12.2023 - NOVÁ SAZBA PRO SENIORY 70 A VÍCE LET
Sazba pojištění A30 PANDEMIC TURISTA

 • Senior (70 let a více) - 120 Kč/den = 1 200 Kč/zájezd
 • Dospělá osoba (15-69 let) - 70 Kč/den = 700 Kč/zájezd
 • Dítě do 15 let - 50 Kč/den = 500 Kč/zájezd