ZMRAŽENÍ STORNOPOPLATKŮ

K 23.3.2020 byly "zmraženy" stornopoplatky (tj.: odstupné, které klient zaplatí při odstoupení od Smlouvy o zájezdu dle článku 8 Všeobecných obchodních podmínek) a to z toho důvodu, abychom předešli preventivnímu rušení objednaných zájezdů.
Stornopoplatky byly zafixovány k tomuto datu a nebudou zvyšovány až do doby zklidnění nastalé situace.

V případě dotazů jsme plně k dispozici
AGM TRAVEL spol. s. r.o.