Poukaz na zájezd

Ve smyslu nového zákona Lex Voucher č. 185/2020 Sb. mají CK oprávnění vracet peníze za zrušené zájezdy, které měly proběhnout od 20.02.2020 do 31.08.2020, případně v jiném termínu po dohodě, formou tzv. Poukazů na zájezd (vouchery).

Na jakou částku bude voucher vystaven?

Voucher bude vystaven na hodnotu zaplacených záloh.

Na koho bude voucher vystaven?

Voucher bude vystaven na jméno objednatele zájezdu, který je naší smluvní stranou. Objednatel obdrží voucher emailem a jeho kopie bude uložena v rezervačním systému AGM TRAVEL.

MOHU VOUCHER NĚKOMU PŘEDAT?

Ano, využití voucheru jsme navíc vylepšili nad rámec Zákona o jeho převoditelnost na jinou osobu.

MOHU VOUCHER ODMÍTNOUT?

Ano, objednatel může dle Zákona voucher odmítnout, pokud on sám spadá do skupiny chráněných osob. Jsou to například osoby starší 65 let. Vzhledem k tomu, že starší osoby tvoří značky podíl našich klientů, ulehčete nám prosím situaci a voucher si ponechejte. 

Na co mohu využít voucher?

Voucher je možné využít na jakýkoliv zájezd z nabídky AGM TRAVEL na rok 2021. Nabídka bude uveřejněna v říjnu 2020, o jejím spuštění Vás budeme informovat emailem.

Doba platnosti voucheru

Voucher je platný od vystavení do 31.08.2021.

Co když voucher nevyčerpám do výše uvedeného data?

Pokud nevyčerpáte voucher do 31.08.2021, pak budete mít nárok na vrácení uhrazených prostředků.

Jak voucher uplatnit?

Jakmile bude uveřejněna nabídka zájezdů 2021 na www.agmtravel.cz/zajezdy, vyberete si zájezd a při vyplňování objednávky uvedete kód voucheru do poznámky objednávky. Hodnota voucheru Vám bude při potvzování objednávky z naší strany odečtena.

Je voucher pojištěný?

Ano, voucher je pojištěný pro případ úpadku CK, tak jako všechny zájezdy AGM TRAVEL.