Poukaz na zájezd

Ve smyslu zákona Lex Voucher č. 185/2020 Sb. měly CK oprávnění vracet peníze za zrušené zájezdy, které měly proběhnout od 20.02.2020 do 31.08.2020, formou tzv. Poukazů na zájezd (vouchery).

Na jakou částku Je voucher vystaven?

Voucher je vystaven na hodnotu zaplacených záloh.

Na koho JE voucher vystaven?

Voucher je vystaven na jméno objednatele zájezdu (smluvní strana). Objednatel obdržel voucher emailem a jeho kopie je uložena v rezervačním systému AGM TRAVEL.

MOHU VOUCHER NĚKOMU PŘEDAT?

Ano, využití voucheru jsme navíc vylepšili nad rámec Zákona o jeho převoditelnost na jinou osobu.

MOHU VOUCHER ODMÍTNOUT?

Ano, objednatel může dle Zákona voucher odmítnout, pokud on sám spadá do skupiny chráněných osob. Jsou to například osoby starší 65 let. Vzhledem k tomu, že starší osoby tvoří značky podíl našich klientů, ulehčete nám prosím situaci a voucher si ponechejte. 

Na co mohu využít voucher?

Voucher je možné využít na jakýkoliv zájezd z nabídky AGM TRAVEL na rok 2021.

Doba platnosti voucheru

Voucher je platný od vystavení do 31.08.2021.

Co když voucher nevyčerpám do výše uvedeného data?

Pokud nevyčerpáte voucher do 31.08.2021, pak budete mít nárok na vrácení uhrazených prostředků.

Jak voucher uplatnit?

Vyberte si zájezd z naší nabídky a při vyplňování objednávky uveďte kód voucheru do poznámky objednávky. Hodnota voucheru Vám bude při potvzování objednávky z naší strany odečtena.

Je voucher pojištěný?

Ano, voucher je pojištěný pro případ úpadku CK, tak jako všechny zájezdy AGM TRAVEL.