Pojištění A30 sjednané do 31.12.2020

Níže naleznete informace o komplexním balíčku pojištění A30 pojišťovny Union, který byl objednaný do 31.12.2020.
V případě že máte zájem si balíček pojištění A30 objednaný za starých podmínek navýšit dle podmínek od 1.1.2021 pošlete email na: pojisteni@agmtravel.cz.

Průvodce cest. pojištěním / Rozsah cest. pojisteni A30 / Všeobecné pojistné podmínky

pojištění A30 (TURISTA, EVROPA) zahrnuje

 • pojištění zrušení objednaných služeb, tj. STORNO zájezdu (80 % z ceny zájezdu, max. 30.000,-Kč/osoba)
 • pojištění léčebných výloh v zahraničí (limit pojistného plnění 7.000.000,-Kč)
 • asistenční služby v zahraničí 24 hod denně (bez limitu)
 • pojištění zavazadel (celkem max. 18.000,-Kč, max. však 9.000,-Kč/1 věc, spoluúčast 500,-Kč)
 • pojištění odpovědnosti (újma způsobená člověku na zdraví a při usmrcení 2.500.000,-Kč, škoda na věci 1.000.000,-Kč)
 • úrazové pojištění (trvalé následky úrazu 180.000,-Kč, smrt v následku úrazu 90.000,-Kč)
 • další doplňková pojištění (pojištění nevydařené dovolené, pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu, pojištění doprovodu, pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb, pojištění opožděného nástupu na zájezd)

Proč pojištění A30?

 • bez omezení věku pojištěného
 • bez ohledu na státní příslušnost pojištěného
 • zahrnuje provozování rekreační cyklistiky po běžných cestách
 • vztahuje na pojištění léčebných výloh v zahraničí také v případě teroristického útoku
 • asistenční služba 24 hodin denně a v českém jazyce

Sazba pojištění A30

 • Dospělá osoba - 36 Kč/den = 360 Kč za 10denní zájezd
 • Dítě do 15 let - 25 Kč/den = 250 Kč za 10denní zájezd