Aktuální informace COVID-19

Vážení klienti,
ač je tranzit přes Maďarsko v září umožněn, byla určena přesná cesta po dálnici, která našim autobusům prodlužovala cestu, a proto od 11.9.2020 realizujeme dopravu přes Rakousko a Slovinsko.

Pokud máte jakékoliv dotazy, jsme Vám plně k dispozici.
Přejeme pěkné dny

AGM TRAVEL spol. s r. o.
12.9.2020

_____________

Vážení klienti,
po celý srpen jsme realizovali autobusovou dopravu do Chorvatska přes Slovensko a Maďarsko.
Od 1.9.2020 do 1.10.2020 je zákazán vstup cizích občanů na území Maďarska, avšak s výjimkou tranzitu.
Tzn., že autobusová doprava našich klientů přes Madarsko zůstává beze změny.
Více na: https://www.mzv.cz/budapest/cz/aktuality/madarsko_aktualni_informace_o_opatrenich.html

Pokud máte jakékoliv dotazy, jsme Vám plně k dispozici.
Těšíme se na viděnou na lodi.

AGM TRAVEL spol. s r. o.
31.8.2020

_____________

Vážení klienti,
aby byl Váš pobyt v Chorvatsku co možná nejbezpečnější, níže uvádíme některé informace o opatřeních zavedených za účelem ochrany zdraví všech návštěvníků Chorvatska a jeho občanů.
Ke vstupu na území Chorvatské republiky není nutný předchozí test na COVID-19.
Po vstupu na území Chorvatské republiky nejste povinni pobývat v karanténě.

Výskyt příznaků nemoci během pobytu v Chorvatské republice

Pokud se u Vás po přechodu státní hranice a po vstupu na území Chorvatské republiky objeví příznaky nemoci, zůstaňte ve svém ve svém ubytování (kajutě) a telefonicky kontaktujte průvodce, který bude po konzultaci s kapitánem informovat příslušného lékaře. Mimo pracovní dobu lékaře zavolá průvodce k dané osobě s výraznějšími příznaky nemoci pohotovostní lékařskou službu.

Vstup do Chorvatské republiky pro osoby s příznaky nemoci
Pokud bude některá osoba při vstupu na území Chorvatské republiky vykazovat příznaky nemoci, hraniční policie o tom vyrozumí hraničního hygienického inspektora a/nebo sanitárního inspektora, který určí další postup včetně možnosti postoupení případu příslušnému zdravotnickému zařízení za účelem testování a následné léčby.

Veškerá stravovací zařízení i další podniky a obchody jsou všem návštěvníkům plně k dispozici. Pro všechny typy nabídek jsou předepsána ochranná epidemiologická opatření, které mají zajistit ochranu návštěvníků i personálu včetně pravidelné dezinfekce prostor.
Při pohybu mimo loď je doporučeno používat roušku nebo jinou pokrývku nosu a úst, dodržovat fyzický odstup od ostatních osob (alespoň 1,5 m) a pravidelně provádět hygienu rukou.

Doporučení a pokyny Chorvatského závodu pro veřejné zdraví

  • Mýt si ruce co nejčastěji teplou vodou a mýdlem a/nebo používat dezinfekční prostředky na ruce, jež by měly být dobře vtírány do dlaní. Nedotýkat se obličeje, úst, nosu ani očí
  • Platit je doporučeno bezhotovostně prostřednictvím platebních karet.
  • Doporučuje se používat vlastní dopravní prostředky nebo vozidla z půjčovny, a pokud použijete jinou formu dopravy, dbejte na dodržování opatření bránících šíření nemoci (fyzický odstup, pravidelná hygiena, ochranné roušky a rukavice atd.)
  • Doporučuje se vyhýbat se větším skupinám lidí, s nimiž nesdílíte ubytování.
  • V případě výskytu příznaků akutní respirační infekce (kašel, bolest v krku, zvýšená teplota, dušnost / dýchací potíže, ztráta čichu a chuti) je nutné zůstat v kajutě a kontaktovat průvodce.
  • V případě náhlého výskytu závažných život ohrožujících příznaků je nutné telefonicky kontaktovat pohotovostní lékařskou službu na čísle 112.
    Další informace a podrobnosti si lze vyžádat na telefonních číslech 112 a 113.


Pokud máte jakékoliv dotazy, jsme Vám plně k dispozici.
Těšíme se již brzy na na lodi.

AGM TRAVEL spol. s r. o.
1.8.2020

_____________

Vážení klienti,
pomalu se v Chorvatsku rozbíhá sezóna a my se již těšíme na první zájezdy, které začneme realizovat od 7.8.2020.  
Klienti byli postupně informováni a vyzváni k úhradě zálohy / doplatku za zájezd.

INFORMAČNÍ PORTÁL
Rádi bychom Vás informovali o spuštění stránky Re-open EU, jež má umožnit bezpečné obnovení cestování v Evropě.
K dispozici je také stránka o Chorvatsku, kde si můžete před svým odjezdem dohledat, jaká jsou aktuální opatření.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
Námi zajišťovaný komplexní balíček pojištění A30 pojišťovny UNION kryje léčebné výlohy v souvislosti s nákazou COVID-19. Pokud máte vlastní cestovní pojištění, ověřte si u své pojišťovny, zda-li Vaše pojistka kryje léčebné výlohy v souvislosti s nákazou COVID-19. Přehled pojišťoven s výlukami na epidemie.
Chorvatský ústav zdravotního pojištění (HZZO) vydal prohlášení, že Evropský průkaz zdravotního pojištění (automaticky vydávaný většinou tuzemských pojišťoven) umožňuje občanům ČR používat veškerou nezbytnou, tj. naléhavou zdravotní péči v Chorvatsku v souvislosti s léčbou COVID-19. Tato péče bude hrazena tuzemskou zdravotní pojišťovnou. Nárok však nelze uplatnit v soukromých zdravotnických zařízeních. I přes prohlášení HZZO doporučujeme uzavřít komerční (cestovní) pojištění, protože pojištění na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění nekryje převoz do ČR za účelem doléčení, náklady na převoz ostatků, asistenční služby a další. Podrobnosti naleznete na stránkách Kanceláře zdravotního pojištění.

Pokud máte jakékoliv dotazy, jsme Vám plně k dispozici.
Těšíme se již brzy na setkání na lodi.

AGM TRAVEL spol. s r. o.
25.6.2020

_____________

Vážení klienti,
dne 29.5.2020 vláda Chorvatské republiky přijala rozhodnutí a občané ČR mohou vstoupit do Chorvatska za stejných podmínek jako před vypuknutím epidemie COVID-19 (v současné chvíli s podmínkou vyplnění online formuláře).
Epidemiologická situace v Chorvatsku je v současnosti lepší než v ČR, tzn., že se dovolené v Chorvatsku nemusíte obávat.
S lodí kotvíme většinou v menších přístavech, kde se vyskytuje méně osob než ve velkých letoviscích, cestování na kole po ostrovech bude letos i v plné sezóně v podstatě bez silničního provozu.
Dle sdělení našich chorvatských partnerů budou i příznivější ceny místních produktů, v restauracích vč. vstupného do památek, NP a rezervací.
Jelikož už nic nebrání tomu, abychom začali vypravovat zájezdy do Chorvatska, v nejbližších dnech všichni zákazníci obdrží Výzvu k II. záloze / doplatku zájezdu a předem děkujeme za úhradu.
Od 3.6.2020 se vracíme ke standardním stornopodmínkám dle VOP uvedených ve Smlouvě o zájezdu.
Pokud máte jakékoliv dotazy, jsme Vám plně k dispozici.
Děkujeme za Vaši důvěru a těšíme se na setkání na lodi.

AGM TRAVEL spol. s r. o.
1.6.2020

_____________

Vážení klienti,
jak jsme Vás již informovali, v současné době probíhá vyjednávání zástupců ČR a Chorvatska a s největší pravděpodobností se Chorvatsko otevře pro turisty od 1.7.2020.
Jakmile budeme mít k dispozici konkrétní zprávy, budeme Vás postupně informovat.
V současné chvíli jsou zrušeny zájezdy do poloviny června (resp. do 12.6.2020).
Volné termíny v 2. polovině sezóny můžete najít na: www.agmtravel.cz/nevyprodane-zajezdy
Děkujeme za projevenou důvěru.
Pokud máte jakékoliv dotazy, jsme Vám plně k dispozici.
AGM TRAVEL spol. s r. o.
14.5.2020

_____________

Vážení klienti,
v současné době začínají jednání mezi zástupci ČR a Chorvatska o možnosti využití alespoň části sezóny pro naše turisty v Chorvatsku.
Mělo by jít o místa, která nejsou spojena s masovou rekreací, což naše nabídka DOVOLENÁ JINAK – NA KOLE A NA LODI PO OSTROVECH DALMÁCIE právě vystihuje.
Děkujeme Vám za podporu, kterou nám přináší nové objednávky, případně přesuny na druhou polovinu sezóny.
Děkujeme také klientům, že akceptují Poukazy na zájezd (vouchery) a oslaví příští rok s naší CK 21. sezónu na lodi Aloha.
Počátkem května připravíme nabídku volných kapacit a reakci na aktuální situaci.
Pokud máte jakékoliv dotazy, jsme Vám plně k dispozici.
AGM TRAVEL spol. s r. o.
20.4.2020

_____________

Vážení klienti,
snažíme se Vás aktuálně informovat a reagovat na mimořádnou situaci týkající se epidemie COVID-19, kterou bohužel nikdo neočekával a která nemá v evropské legislativě žádnou oporu.
Vyhlášením stavu nouze se činnost cestovních kanceláří a agentur dostala mimo platný právní rámec a na smluvní vztahy nelze nahlížet běžným způsobem.
Příslušná legislativa řešící tuto situaci byla dne 8.4.2020 projednána PČR a předána do Senátu ČR.
Jde zejména o poukaz na zájezd, tzv. voucher, který bude pojištěn pro případ úpadku, tzn., že klienti o své peníze nepřijdou.
Poukaz na zájezd je zcela zásadní pro přežití CK a agentur, protože významná část záloh se již přesunula k zahraničním dodavatelům služeb a je nedobytná.
Pokud by nedošlo k této úpravě, hrozil by úpadek CK a agentur a finanční prostředky klientů by se vymáhaly jen těžko. 
Prosíme Vás o trpělivost, další informace obdržíte emailem dle pořadí vypsaných zájezdů.
Od 9.4.2020 je pozastavena povinnost hradit zálohy/doplatky za všechny zájezdy do odvolání.
AGM TRAVEL spol. s r. o.
9.4.2020

_____________

Vážení klienti,
bohužel současná mimořádná situace týkající se epidemie COVID-19 nás donutila zrušit zájezdy do konce května.
Dále budeme aktuálně reagovat na situaci a zasílat dle pořadí vypsaných zájezdů informace o dalším postupu.
Pokud bychom museli zrušit i další zájezdy, pak klientům nabídneme změnu termínu na srpen až říjen 2020, anebo v souladu s instrukcemi AČCKA a MMR vystavíme voucher na hodnotu zaplacených záloh. Naše CK uhradila v souvislosti se zájezdy nevratné zálohy do zahraničí a v současné situaci je vystavení voucheru na zájezd na rok 2021 optimálním řešením pro obě strany. Na voucher se vztahuje pojištění CK pro případ úpadku, tzn., že o své peníze nepřijdete.
Od 6.4.2020 je pozastavena povinnost hradit doplatky za zájezdy s realizací do poloviny července, tj. do zájezdu č. 811041107 (včetně).
Děkujeme Vám všem, kteří jste nám projevili důvěru a akceptovali voucher (převod zaplacených záloh z letošního roku na rok 2021).
Přejeme dle možností pěkné dny
AGM TRAVEL spol. s r. o.
6.4.2020