Home » Trasy » Trasa Mljet - dovolená na lodi v Chorvatsku

Trasa Mljet - dovolená na lodi v Chorvatsku

  • KRILO JESENICE (nalodění)
  • ostrov KORČULA (Vela Luka, Prigradica, Korčula)
  • ostrov MLJET (Sobra, Pomena)
  • poloostrov PELJEŠAC (Trstenik, Orebič, Loviště)        
  • trov HVAR (Sučuraj, Jelsa)
  • PODGORA, MAKARSKÁ
  • ostrov BRAČ (Pučišča)
  • KRILO JESENICE (vylodění)
     

Jihodalmátské ostrovy

nejjižnější část jadranského souostroví. Ostrovy: Korčula, Mljet, Lastovo a malé ostrůvky při něm, Lastovci, Palagruže se skupinou malých ostrůvků a tzv. Elafitské ostrovy, tj. Lopud, Koločep a Šipan. Ostrovy na jihu Dalmácie jsou charakteristické svou nedotčenou přírodou, hl. národní park na ostrově Mljet.

Ostrov KORČULA - Vela Luka, Prigradica, Korčula

Rozloha 279 km2. Členité pobřeží. Největší záliv Vela Luka, ostatní zálivy vesměs menší (Tri luke, Brna, Meja aj.) a skupiny ostrůvků (Badija, Majsan, Planjak, Vrnik, Sutvara, Ošjak, Proizd aj.). Vela Luka: Největší město na Korčula (4 500 obyv.), přístav, navštěvované letovisko. V okolí se pěstuje vinná réva, zelenina, ovoce. Prigradica: Osada a přístav ve stejnojmenné zátoce na severním pobřeží ostrova Korčuly. Město Korčula: Romantické město plné historie. Podle pověsti byla založena trójským hrdinou Antenorem. Nádherné památky a hradby.

Ostrov MLJET - Sobra, Pomena

Rozloha 100,4 km2, 1 240 obyv. Jeden z nejkrásnějších ostrovů Jadranu, nejvíc zalesněný – 72 % povrchu les. Mnoho krásných jeskyní - Odysseova jeskyně, jeskyně Jama, jeskyně Movrica dlouhá tisíc metrů a další. Při severozápadním a severním pobřeží je několik ostrůvků (u Polače Moračnik, Tajnik, Kobrava, Ovrata, u Pomeny Pomeštak, Glavat aj.). Od r. 1961 je ostrov Mljet národním parkem. Na SZ ostrova pozoruhodné Velké a Malé jezero. Plocha 1,45 km2 a 0,24 km2, hloubka 46 a 30 m. Na Velkém jezeře je malý ostrůvek Otočić Svete Marije, na němž je románský benediktinský klášter z 12. stol. Krásná příroda, mnoho druhů zvířat (jedovatí hadé, divočási, jeleni, dříve také lachtani středomořští. Mnoho úrodných polí, např. Babino polje, kde se pěstuje vinná réva, jižní ovoce, olivovníky a léčivé byliny. Sobra: Malá osada a přístav (70 obyv.), jižního ovoce, vinná réva, olivovníky, rybolov.  V blízkosti je několik jeskyň (Ostaševica aj.). Pomena: Malý přístav. Před zátokou ostrůvek Pomeštak. Dobré kotviště pro jachty, Pomena leží na území národního parku Mljet.

Poloostrov PELJEŠAC - Trstenik, Orebič, Loviště

Rozloha 348 km2, přibližně 8 250 obyv. 2. největší poloostrov. Nejvyšší hora Sveti Ilija, zvaný též Hadí vrch kvůli jedovatím hadům, kteří zde žijí. Zajímavé památky: již delší dobu objevená významná ilyrská svatyně z prvního tisíciletí př. n. l., avšak nepřístupná pro veřejnost, kostelík sv. Michala (Sveti Mihovil) s freskami, gotické františkánské kláštery ve Stonu a v Orebići a stećci ve Stonu, v Potomji a na dalších místech. Trstenik: Obec a přístav, středisko vinohradnictví (proslulé víno dingač). Orebič: velmi oblíbené letovisko naproti městu Korčula, mnoho ovoce, vinařství - známé víno Postup, dominanta Orebiče - sv. Ilija. Zajímavé památky: Barokní kostel Zvěstování P. Marie (Navještenje), starokřesťanský reliéf nade dveřmi, nad Orebičem goticko-renesanční františkánský klášter s kostelem P. Marie Andělské  z 15. stol. Loviště: Malá rybářská obec (242 obyv.), velký klid, pěstují se zde jižní plodiny a vinná réva. V obci je největší provozovna na sušení fíků a svatojánského chleba (to je plod stromu zv. rogač). 

Ostrov HVAR - Sučuraj, Jelsa

Délka 70 km, šířka od 4 do 11 km. Hvar je směsice tyrkysově modrých zátok, olivových hájů, vinohradů, zeleného piniového lesa a omamné vůně rozmarýnu a levandule. Slunce svítí na Hvaru v ročním průměru 2 724 hodin. Sućuraj: Nevelká obec (387 obyv.) a trajektový přístav. Jelsa: Rybářská osada umístěná ve chráněných lesnatých zátokách. Zajímavé památky: Náměstí v Jelse - staré měšťanské domy a barokní kostel Sv. Ivana.

Podgora

Oblíbené, rušné letovisko na Makarské riviéře (1 450 obyv.). Několik sladkovodních pramenů a léčivý pramen Klokun. Zajímavé památky: památník (z r. 1962) obětem druhé světové války (obrovské symbolické křídlo racka), na JV okraji obce - moderně pojatý kostel z r. 1962.

Makarská

Rušné město (11 750 obyv.) a nejznámější letovisko v Dalmácii. Masív Biokova. Zajímavé památky: barokní kostel sv. Filipa Neri, barokní farní kostel zasvěcený sv. Marku, uprostřed náměstí - pomník jednoho z prvních chorvatských básníků 18. stol., mnicha A. Kačiće-Miošiće, františkánský klášteř a mnoho dalších.

Ostrov BRAČ - Pučišča

Rozloha 395 km2, délka 40 km, šířka 13 km. Brač je 3. největším a nejvýše položeným chorvatským ostrovem. Je známý svým sněhobílým „bračským mramorem“, který krášlí fasády např. Bílého domu ve Washingtonu a mnoha dalších důležitých budov na světě. Nejvyšší hora Brače je Vidova gora (778 m). Cesta na Vidovu goru je plná zajímavostí, např. bunje, tj. malé domečky s kruhovou základnou, nízké, zděné na sucho z lomového kamene. Pučišča: Přístav skrytý na konci fjordovité zátoky, zde se lodě schovávají před nepohodou. Zajímavé místo: jediná kamenická škola v Chorvatsku.

Zdroj: chorvatsko.cz

Kontakty:
AGM TRAVEL spol. s r.o.
Cestovní kancelář
Severozápadní IV. 382/45,141 00 Praha 4
agmtravel@agmtravel.cz

+420 272 761 820
+420 602 611 566
+420 728 484 253