Home » O nás » Reference (chronologicky)

Reference (chronologicky)

1990 Závod pro život
Maraton Paříž - Praha na podporu porodnické péče v ČSFR

1990 - 1991 Ekofilm
Mezinárodní festival filmů a TV pořadů o životním prostředí

1991 Nové Beaujolais v Praze
První vítání nového Beaujolais - hotel Atrium

1993 Projekt čistá Praha
Francouzská delegace zástupců měst a podnikatelů v oblasti životního prostředí

1996 - 2003 Školení, semináře
Projekty v rámci programu PHARE
Novela zákona o veřejných zakázkách
Postgraduální kurzy o využívání strukturálních fondů EU v ČR
Regionální rozvojové agentury, RVJ a IA
Národní, programové a monitorovací výbory
Praktický průvodce smluvními postupy Phare, Ispa a Sapard
Rada Evropy – seminář pro představitele ústřední správy

1996 - 2003 Konference
Setkání manažerů EICC a DG XXIII
Evropské programy na podporu podnikání pro české a moravské podniky
Příprava ČR na strukturální fondy EU
Národní programové a monitorovací výbory
Přeshraniční spolupráce ČR - SR, ČR - SRN, ČR - RAKOUSKO
Regionální politika v ČR a EU
Výroční konference Evropských Informačních Center ČR - BRUSEL

Kontakty:
AGM TRAVEL spol. s r.o.
Cestovní kancelář
Severozápadní IV. 382/45,141 00 Praha 4
agmtravel@agmtravel.cz

+420 272 761 820
+420 602 611 566
+420 728 484 253