Home » Dokumenty » Komplexní cestovní pojištění pro účastníky zájezdů v Chorvatsku

Komplexní cestovní pojištění pro účastníky zájezdů v Chorvatsku

Nabízíme komplexní balíček pojištění (typ A30, riziková skupina TURISTA, územní platnost EVROPA) pojišťovny UNION obsahující:

  • pojištění zrušení objednaných služeb, tj. STORNO zájezdu (80 % z ceny zájezdu, max 30.000 Kč/1 osoba
  • pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. teroristického útoku (limit pojistného plnění až do výše 7.000.000 Kč)
  • asistenční služby v zahraničí (bez limitu)
  • pojištění zavazadel (max. 18.000 Kč, max. 9.000 Kč/1 věc a spoluúčast 500 Kč)
  • pojištění odpovědnosti na zdraví (2.500.000 Kč)
  • úrazové pojištění (180.000 Kč)
  • další doplňková pojištění

Rozsah pojištění a výše pojistného krytí - balíček pojištění A30 / Informační brožura s informacemi ohledně cestovního pojištění
Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění / Informace pro zájemce o sjednání smlouvy cestovního pojištění

Jedná se o jeden z nejvýhodnějších balíčků pojištění na trhu BEZ OMEZENÍ VĚKU klienta a BEZ OHLEDU NA STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST pojištěného. Námi nabízená varianta pojištění (riziková skupina TURISTA) zahrnuje také provozování rekreační CYKLISTIKY po běžných cestách. Balíček se vztahuje na pojištění léčebných výloh v zahraničí také v případě teroristického útoku. K dispozici je neomezená asistenční služba Eurocross Assistance 24 hodin denně v českém jazyce.

Sazba pojištění

Objednávka pojištění

Pojištění si objednejte spolu s objednáním zájezdu a to prostřednictvím rezervačního formuláře jednotlivých termínů na webu.
V případě, kdy se pro pojištění rozhodnete až po odeslání objednávky prostřednictvím rezervačního formuláře, zašlete email na: objednavky@agmtravel.cz.
POZOR:
toto pojištění lze sjednat POUZE do termínu úhrady první zálohy! Po uhrazení I. zálohy již není možné pojištění zajistit.
Jakmile obdržíme úhradu I. zálohy, zašleme Vám všechny potřebné dokumenty k pojištění (kartičku pojištění a informace k pojištění).

Oznámení škodní události

V případě škodní události z cestovního pojištění z pojištění léčebných výloh v zahraničí prosím vyplňte formulář níže, který podepište a odešlete přímo do pojišťovny UNION.
V případě škodní události z cestovního pojištění z pojištění zrušení objednaných služeb prosím vyplňte formulář níže a zašlete jej našemu pracovníkovi, který formulář dovyplní.
Oznámení škodní události z cestovního pojištění z pojištění léčebných výloh v zahraničí - formulář ke stažení zde.
Oznámení škodní události z cestovního pojištění z pojištění zrušení objednaných služeb - formulář ke stažení zde.
Další formuláře na vyžádání.

Kontakty

V případě dotazů ohledně cestovního pojištění kontaktujte Ing. Ivanu Novotnou, +420 728 484 253, i.novotna@agmtravel.cz
Kontakt na pojišťovnu: Union poisťovňa, a.s., IČO: 31 322 051, se sídlem: Karadžičova 10, SK-813 60 Bratislava, Slovenská republika, pobočka pro Českou republiku na adrese: Španělská 2, 120 00 - Praha 2 Vinohrady, http://www.unionpojistovna.cz, union@unionpojistovna.cz, tel. 844 111 211.

Lékařská pomoc a úhrada zdravotní péče

Vstupem Chorvatska do EU od 1. 7. 2013 mají čeští pojištěnci při přechodném pobytu v Chorvatsku nárok na nezbytnou zdravotní péči podle chorvatského práva a na účet své české zdravotní pojišťovny, a to ve smluvních zdravotnických zařízeních a po předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění.
Smluvní lékaři a lékárny Zavodu (Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje - HZZO) jsou 'prakticky' v každé větší vesnici (90 % lékařů v Chorvatsku je smluvních) a mají to vždy vyznačeno na cedulce (Ugovorna zdravstvena ustanova či Ugovorni lječnik privatne praxe ... podstatné je slovo 'ugovorni'). Všechna zdravotní střediska (Dom zdravlja) a všechny nemocnice (Bolnica) jsou smluvní. V případě potřeby stomatologického ošetření je situace jiná, protože většina zubařů v Chorvatsku je soukromá a platí se u nich za výkony v hotovosti. Smluvního stomatologa pro poskytnutí nezbytné péče bez toho, aby se musela hotově uhradit, lze vždy najít ve zdravotních středisku (Dom zdravlja). Při ambulantním ošetření stačí ve smluvním zdravotnickém zařízení předložit Evropský průkaz zdravotního pojištění. Kdo nemá Evropský průkaz zdravotního pojištění, musí zaplatit ošetření v hotovosti. Pokud lékař předepíše recept, je třeba léky vyzvednout v lékárně označené jako 'smluvní', jinak pojištěnec musí platit léky v hotovosti. Jestliže je onemocnění natolik závažné, že vyžaduje nemocniční péči, obdrží pojištěnec od lékaře příslušné doporučení k hospitalizaci. V naléhavých případech ho budou ochotni ošetřit i přímo v nemocnici, předloží-li Evropský průkaz zdravotního pojištění.
Pokud nemá u sebe Evropský průkaz ani Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz, je v jeho zájmu, aby bylo Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění do Chorvatska dodatečně doručeno. Za tímto účelem musí informovat nemocniční personál o tom, u které české zdravotní pojišťovny je pojištěn a požádat jej ať se do ČR obrátí se žádostí o jeho dodatečné zaslání (nejlépe prostřednictvím pobočky Chorvatského ústavu zdravotního pojištění - HZZO), popřípadě si zařídit jeho dodatečné zaslání do Chorvatska sám.
Pokud občan ČR (pojištěnec) obdrží péči na základě platného Evropského průkazu zdravotního pojištění smluvním poskytovatele, uhradí za něj náklady (kromě spoluúčasti) Chorvatský ústav zdravotního pojištění (HZZO).
Pokud by se pojištěnec nedomohl ošetření výše uvedeným způsobem a musel by si péči uhradit v hotovosti, je třeba, aby si nechal vystavit a potvrdit účty, z nichž vyplývá, kolik byl nucen zaplatit za poskytnutá plnění. S těmito účty se po návratu do ČR obrátí na svou českou zdravotní pojišťovnu, která mu refunduje vzniklé náklady do výše, odpovídající cenám ve veřejném chorvatském systému. Tato částka bude zpravidla nižší než částka, kterou musel v Chorvatsku uhradit.
A ještě důležité upozornění: právo EU ani bilaterální smlouva nekryje transport zpět na území ČR, ani nutnou spoluúčast. Tyto náklady česká zdravotní pojišťovna v žádném případě neuhradí. Z těchto důvodů se doporučuje uzavřít před odjezdem do Chorvatska smluvní cestovní připojištění.

Kontakty:
AGM Travel spol. s r. o.
Cestovní kancelář
Severozápadní IV. 382/45,141 00 Praha 4
e-mail: agmtravel@agmtravel.cz

tel.: (+420) 272 761 820
mob.: (+420) 602 611 566