Home » Dokumenty » Povinné pojištění cestovní kanceláře

Povinné pojištění cestovní kanceláře

Cestovní kancelář AGM TRAVEL je povinna po celou dobu své činnosti mít ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 159/99 Sb. uzavřenou pojistnou smlouvu na jejímž základě vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodů svého úpadku:
a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky pokud je tato doprava součástí zájezdu
b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil
c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části.

K předané smlouvě o zájezdu a všeobecným obchodním podmínkám je CK povinna předložit zákazníkovi doklad o pojištění CK proti úpadku, informace pro klienty CK (viz pojistka a garanční list) a hlášení pojistné události. Tento doklad je platný pouze ve spojení s potvrzením o úhradě ceny zájezdu/zálohy.

Cestovní kancelář AGM TRAVEL spol. s r.o. je pojištěna na rok 2017 / 2018 proti úpadku u společnosti UNION.

Koncesní listina, Pojistka a Garanční list

Koncesní listina  

Kontakty:
AGM Travel spol. s r. o.
Cestovní kancelář
Severozápadní IV. 382/45,141 00 Praha 4
e-mail: agmtravel@agmtravel.cz

tel.: (+420) 272 761 820
mob.: (+420) 602 611 566