Home » Dokumenty » Jak se přihlásit na zájezd

Jak se přihlásit na zájezd

1. OBJEDNÁVKA
2. SMLOUVA O ZÁJEZDU A VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
3. CENA, SLEVY, PŘÍPLAKY
4. ZÁLOHA
5. DOPLATEK
6. ZPŮSOB PLACENÍ
7. POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH A STORNOPOPLATKU
8. POJIŠTĚNÍ PROTI ÚPADKU
9. ODBAVENÍ

1. Objednávka

Vyplňte následujícím postupem formulář na našem webu: klikněte v horním menu na Zájezdy na lodi, pak si vyberte Zájezd a klikněte na Kalkulace ceny, kterou vyplňte a pečlivě prostudujte vč. všeobecných obchodních podmínek a v případě souhlasu v závěru klikněte na odeslání objednávky. Požadavek na místo nástupu do busu vč. kola uveďte laskavě v poznámce na konci objednávky. Případně využijte kontaktní formulář nebo zatelefonujte (nutno poté potvrdit emailem). O stavu objednávky Vás budeme informovat!

Příspěvek na dovolenou - v poznámce na konci objednávky prosím uveďte, pokud budete hradit část či celou cenu zájezdu na fakturu. Fakturu vystavíme na základě objednávky zaměstnavatele, která obsahuje jméno zaměstnance a rodinných příslušníků, kteří mají být na faktuře uvedeni, výše příspěvku na jednotlivé rodinné příslušníky, fakturační adresu, IČO a DIČ zaměstnavatele a přesně formulované údaje, které zaměstnavatel na faktuře požaduje. V případě, že proplacení faktury bude delší než týden, požadujeme rezervační zálohu 4.000,-Kč/os, kterou Vám po proplacení faktury vrátíme. Pokud po proplacení faktury klient zájezd zruší, vracíme peníze zaměstnavateli.

2. Smlouva o zájezdu a všeobecné obchodní podmíny - uzavření smlovy o zájezdu

Na základě objednávky obdržíte potvrzení/zamítnutí rezervace vč. smlouvy o zájezdu (dále také jako smlouva) a pokynů k úhradě rezervačního poplatku. Tuto smlouvu vč. všeobecných obchodních podmínek pečlivě prostudujte a v případě souhlasu elektronicky podepište, tj, klikněte v otevřené smlouvě na tlačítko Podepsat smlouvu. Tím je smlouva o zájezdu z Vaší strany potvrzena. Smlouva se bude automaticky doplňovat o další došlé platby. Po každé platbě Vám zašleme e-mail s odkazem na náhled smlouvy. Tyto emaily si prosím uschovejte, kdykoliv se budete chtít podívat do své smlouvy, můžete použít odkaz v e-mailech.
Jestliže zastupujete další klienty a smlouvu o zájezdu uzavíráte jejich jménem, přebíráte zodpovědnost za předání potřebných informací i za dodržení podmínek zaplacení zájezdu. Nezletilým přihlášku podepisuje jejich zákonný zástupce.
PODEPSANOU (ODSOUHLASENOU) SMLOUVU O ZÁJEZDU MŮŽEME AKCEPTOVAT POUZE S ÚHRADOU ZÁLOHY NEBO S PŘILOŽENÝM DOKLADEM O JEJÍM ZAPLACENÍ. Úhradou zálohy jste zařazeni do objednaného zájezdu. Jako doklad Vám zašleme el. poštou potvrzení o úhradě spolu s náhledem smlouvy.
Po úhradě doplatku Vám zašleme e-mailem námi potvrzenou smlouvu o zájezdu ve formátu PDF. Tuto smlouvou si vytiskněte jako doklad, kterým se případně prokážete při nástupu do autobusu nebo na loď. Nedílnou součástí smlouvy o zájezdu jsou všeobecné obchodní podmínky, které upravují vzájemný vztah a právní poměr mezi zákazníkem - účastníkem zájezdu a CK - pořadatel zájezdu.

3. Cena, slevy, příplatky

V katalogu zájezdů jsou uvedeny základní ceny, od kterých se odečítají slevy nebo přičítají příplatky.

4. Zálohy

Zároveň s odsouhlasením (podpisem) smlouvy o zájezdu je třeba zaplatit I. zálohu - 4.000,-Kč, 4 měsíce před naloděním II. zálohu - 8.000,-Kč, pokud není stanoveno jinak a 40 dnů před naloděním doplatek. V případě, že do odjezdu zbývá méně než 4 měsíce, záloha činí 12.000,-Kč. V případě, že do odjezdu zbývá 40 dnů a méně, platí se plná cena zájezdu hned při uzavření smlouvy o zájezdu. O všech platbách a pokynech budete upozorněni el. poštou v dostatečném časovém předstihu. V případě, že budete požadovat fakturu (máte příspěvek zaměstnavatele), dejte nám včas vědět.

5. Doplatek

Doplatek ceny zájezdu je třeba uhradit tak, aby CK obdržela úhradu nejpozději 40 dnů před odjezdem. POZOR! Pokud od Vás nebudeme mít plnou cenu uhrazenou 40 dní před odjezdem, ztrácíte nárok na místo v zájezdu a můžeme Vás v případě nouze o místa nahradit dalšími zájemci. Nezaplacení doplatku však nenahrazuje z Vaší strany informaci o zrušení Vaší účasti na zájezdu, pokud byste tak chtěli učinit.

6. Způsob placení

Platit můžete:
•    v hotovosti v bance (pokladní složenkou na náš účet viz smlouva o zájezdu)
•    bankovním převodem (na náš účet viz smlouva o zájezdu)

Při úhradě prosím uveďte jako variabilní symbol číslo zájezdu a do zprávy pro příjemce napište své jméno a příjmení.
Bankovní spojení pro platby v Kč: KB, č. účtu: 19 - 9130480277/0100
Upozorňujeme Vás, že zaplacením zálohy nebo doplatku se rozumí den, kdy Vaše platby naběhnou na účet CK.
Bankovní spojení v EUR pro naše klienty ze Slovenska: ČSOB a.s.
Vyhněte se extrémně vysokým poplatkům za zahraniční platbu a plaťte u pobočky ČSOB na Slovensku.
Číslo EUR účtu: 166736536/0300
IBAN: CZ73 0300 0000 0001 6673 6536
BIC: CEKOCZPP

7. Pojištění léčebných výloh v zahraničí a stornopoplatků

S ohledem na různé typy individuálního pojištění NENÍ V CENĚ zájezdů zahrnuto cestovní pojištění. Cestovní pojištění vč. storna zájezdu Vám můžeme zajistit. Nabízíme komplexní balíček pojištění vč. storna zájezdu. Pojištění si objednejte spolu s objednáním zájezdu prostřednictvím rezervačního formuláře na webu. Všechny potřebné informace naleznete na našich internetových stránkách.

8. Pojištění proti úpadku CK

AGM TRAVEL je proti úpadku pojištěna u pojišťovny UNION – podrobnosti (včetně certifikátu). Přehled CK pojištěných u UNION.

9. Odbavení

Cca 7 dní před odjezdem obdržíte tzv. odbavení, tj. upřesnění času odjezdu (mění se dle sezóny a hustoty provozu). Pokud uvedený e-mail neobdržíte do 7 dnů před odjezdem, kontaktujte nás! Všechny zájezdy odjíždí z Prahy a nástupní stanice jsou Písek, České Budějovice, druhý směr Brno, Mikulov, vlek na kola odjíždí pouze jedním z uvedených směrů, proto je nutno dopravu upřesnit předem! Podrobnosti - doprava autobusem, doprava autem.

Kontakty:
AGM Travel spol. s r. o.
Cestovní kancelář
Severozápadní IV. 382/45,141 00 Praha 4
e-mail: agmtravel@agmtravel.cz

tel.: (+420) 272 761 820
mob.: (+420) 602 611 566